1964

Egon Jensen Vinduespolering startes op, da Egon Jensen går rundt med sin pudserspand og pudser vinduer.

Ret hurtigt bliver den faste kundekreds så stor, at der er arbejde til hans kone Inger og senere deres to sønner Bjarne og Finn.

1974

Forretningen udvides med erhvervsrengøring.

1980

LoFaRen I/S (Lolland Falsters Rengøring) oprettes med Egon, Bjarne og Finn Jensen som interessenter. På daværende tidspunkt er både Egon og Bjarnes koner med i fimaet.

1981

Efter faderens død opløses interessentskabet af sønnerne, hvorefter Bjarne Jensen vælger at viderefører forretningen som enkeltmandsvirksomhed sammen med hans kone Annette.

Bjarne overtager i den forbindelse kunder, der har været tilknyttet interessentskabet. Firmaet fortsætter med vinduespudsning og erhvervsrengøring som kernevirksomhed.

1986

Bjarne Jensen udvider forretningen til også at omfatte tæpperensning.

2000

Annette Jensen begynder at sælge diverse vedligeholdelses artikler gennem firmaet.

2001

LoFaRen overtager en pudserforretning og svigersønnen Per Nielsen ansættes som fast anker for denne forretning.

2004

Firmaet har 40 års jubilæum.

2006

Annette Jensen udvider salgsforretningen med eksport til Færøerne.

2008

På nuværende tidspunkt beskæftiger firmaet udover Bjarne og Annette Jensen 8 ansatte plus afløsere.

Vores kunder

Lo-Fa-Rén, har i mange år været foretrukket af flere større virksomheder på Lolland-Falster. Nedenstående liste er et lille udpluk af disse virksomheder.